cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


TIN TỨC bệnh viện

DANH SÁCH TỔNG HỢP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÒNG 2 (ĐỢT 1/2021)
[ Cập nhật vào ngày (04/05/2021) ]

TTYT huyện Cẩm Mỹ công bố danh sách thí sinh như sau:


STT Số
hồ sơ
Họ và tên thí sinh Năm sinh Quê
quán
Trình độ CM
(ghi rõ ngành ĐT)
Các chứng
chỉ khác
(NN, TH, CT,..)
Diện
ưu tiên
(ghi rõ loại UT)
Điểm xét tuyển
(thang điểm 100)
Địa chỉ
thường trú
Số ĐT liên lạc
Tóm tắt quá trình
học tập và công tác
(Từ năm 1993 đến nay)
Ghi
chú
Nam Nữ Tổng điểm
= 11 + 12
Điểm Ưu tiên Điểm PV
kiểm tra kỹ năng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 Văn Bá Đức Anh 11/12/1994 Nghệ An Bác sĩ
Y đa khoa
Chứng chỉ C - Tiếng anh (bậc 4)

Chứng chỉ B - Tin học
0 Ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai * Từ 2010 - 2012: Học THPT Long Khánh, Đồng Nai
* Từ 2012 - 2018: Học Bác sĩ Y đa khoa tại trường ĐHYD Cần Thơ theo diện đào tạo theo địa chỉ của tỉnh
* Từ 2018 đến nay: Sau khi hoàn thành khóa học, được tiếp nhận và phân công công tác về TTYT Cẩm Mỹ công tác cho đến nay.
2 2 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 20/07/1995
Nội
Bác sĩ
Y đa khoa
Chứng chỉ Tiếng anh (bậc 3)

Chứng chỉ Tin học cơ bản
0 198/6/21, Nguyễn Tri Phương, phường Xuân An, Tp. Long Khánh, Đồng Nai * Từ 2011 - 2013: Học THPT Long Khánh, Đồng Nai
* Từ 2014 - 2020: Học Bác sĩ Y đa khoa tại trường ĐHYD Cần Thơ theo diện đào tạo theo địa chỉ của tỉnh
* Từ 01/12/2020 đến nay: Sau khi hoàn thành khóa học, được tiếp nhận và phân công công tác về TTYT Cẩm Mỹ công tác cho đến nay. Hiện đang thực hành CCHN tại Bệnh viện ĐKKV Long Khánh
3 3 Nguyễn Thái Bình 10/02/1991 Quảng
Trị
Bác sĩ
Răng
Hàm Mặt
Chứng chỉ Tiếng anh B1 (đang chờ cấp)

Chứng chỉ Tin học cơ bản (B)
0 Ấp Cọ dầu 2, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai * Từ 2007 - 2009: Học THPT Võ Trường Toản, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
* Từ 2009 - 2013: Học Đại học Hùng Vương, ngành công nghệ thông tin
* Từ 2014 - 2020: Học Bác sĩ RHM tại trường ĐHYD Cần Thơ theo diện đào tạo theo địa chỉ của tỉnh
* Từ 01/12/2020 đến nay: Sau khi hoàn thành khóa học, được tiếp nhận và phân công công tác về TTYT Cẩm Mỹ công tác cho đến nay. Hiện đang thực hành CCHN tại Bệnh viện ĐKKV Long Khánh
4 4 Hoàng Kim Phượng 17/07/1996
Nội
Bác sĩ
Răng
Hàm Mặt
Chứng chỉ Tiếng anh
(bậc 4)

Chứng chỉ Tin học cơ bản
0 Ấp 5, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai * Từ 2012 - 2014: Học THPT Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
* Từ 2014 - 2020: Học Bác sĩ RHM tại trường ĐHYD Cần Thơ theo diện đào tạo theo địa chỉ của tỉnh
* Từ 01/12/2020 đến nay: Sau khi hoàn thành khóa học, được tiếp nhận và phân công công tác về TTYT Cẩm Mỹ công tác cho đến nay. Hiện đang thực hành CCHN tại Bệnh viện ĐKKV Long Khánh
5 5 Phan Xuân Đại 30/09/1996
Tĩnh
Bác sĩ
Y đa khoa
Chứng chỉ Toeic
(B2)

Chứng chỉ Tin học cơ bản
0 Phố Sao đỏ, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa * Từ 2011 - 2014: Học THPT Thống Nhất, Thanh Hóa
* Từ 2014 - 2020: Học Bác sĩ Y đa khoa tại Trường ĐHYK Vinh
* Từ 10/2020 đến nay: Hợp đồng lao động tại TTYT huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
6 6 Sầm Thị Lân 19/03/1995 Nghệ An Bác sĩ
Y đa khoa
Chứng chỉ Tiếng anh B

Chứng chỉ Tin học cơ bản
Dân tộc Thái 0 Xã Châu Tiến, huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An * Từ 2010 - 2013: Học THPT DTNT Quỳ Châu - Nghệ An
* Từ 2014 - 2020: Học Bác sĩ Y đa khoa tại Trường ĐHYK Vinh
* Từ 9/2020 đến nay: Hợp đồng lao động tại TTYT huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
7 7 Cao Thị Mỹ Linh 16/04/1995 Quảng Bình Bác sĩ
Y đa khoa
Chứng chỉ Toeic
(B2)

Chứng chỉ Tin học cơ bản
0 Xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình * Từ 2010 - 2013: Học THPT Minh Hóa, Quảng Bình
* Từ 2013 - 2014: Học Đại học Quảng Bình ngành ngôn ngữ Anh
* Từ 2014 - 2020: Học Bác sĩ Y đa khoa tại Trường ĐHYK Vinh
* Từ 11/2020 đến nay: Hợp đồng lao động tại TTYT huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
8 8 Vi Thị Việt Kiều 03/06/1995 Nghệ An Bác sĩ
Y đa khoa
Chứng chỉ Tiếng anh B

Chứng chỉ Tin học cơ bản
Dân tộc Thái 0 xã Bản Mác, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An * Từ 2010 - 2013: Học THPT DTNT Nghệ An
* Từ 2014 - 2020: Học Bác sĩ Y đa khoa tại Trường ĐHYK Vinh
* Từ 9/2020 đến nay: Hợp đồng lao động tại TTYT huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
9 9 Vi Thị Kiều 08/05/1995 Nghệ An Bác sĩ
Y đa khoa
Chứng chỉ Tiếng anh B

Chứng chỉ Tin học cơ bản
Dân tộc Thái 0 xã Bản Dơi, Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An * Từ 2010 - 2013: Học THPT DTNT Quế Phong, tỉnh Nghệ An
* Từ 2014 - 2020: Học Bác sĩ Y đa khoa tại Trường ĐHYK Vinh
* Từ 9/2020 đến nay: Hợp đồng lao động tại TTYT huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
10 10 Nguyễn Sỹ Thân 17/04/1996 Nghệ An Bác sĩ
Y đa khoa
Chứng chỉ Tiếng anh (bậc 2)

Chứng chỉ Tin học cơ bản
0 Xóm Trung Thuận, xã Nhuận Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An * Từ 2011 - 2014: Học THPT Phan Đăng Lưu
* Từ 2014 - 2020: Học Bác sĩ Y đa khoa tại Trường ĐHYK Vinh
* Từ 9/2020 đến nay: Hợp đồng lao động tại TTYT huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
11 11 Vi Văn Tống 10/01/1995 Nghệ An Bác sĩ
Y đa khoa
Chứng chỉ Tiếng anh B

Chứng chỉ Tin học cơ bản
Dân tộc
Thái
0 Tổng Xan, Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An * Từ 2010 - 2013: Học THPT DTNT Con Cuông
* Từ 2014 - 2020: Học Bác sĩ Y đa khoa tại Trường ĐHYK Vinh
* Từ 9/2020 đến nay: Hợp đồng lao động tại TTYT huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
12 12 Trần Bá Tài 21/02/1996 Nghệ An Bác sĩ
Y đa khoa
Chứng chỉ Tiếng anh B

Chứng chỉ Tin học cơ bản
0 Khối 11, thị trấn Quỳ Hợp, , huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An * Từ 2011 - 2014: Học THPT Quỳ Hợp 1, Nghệ An
* Từ 2014 - 2020: Học Bác sĩ Y đa khoa tại Trường ĐHYK Vinh
* Từ 9/2020 đến nay: Hợp đồng lao động tại TTYT huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
13 13 Nguyễn Đức Tâm 14/10/1994 Thanh Hóa Bác sĩ
Y đa khoa
Chứng chỉ Tiếng anh A2

Chứng chỉ Tin học cơ bản
Dân tộc
Mường
0 Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa * Từ 2010 - 2012: Học THPT Triệu Sơn 3, Thanh Hóa
* Từ 2012 - 2013: Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn, Thanh Hóa
* Từ 2014 - 2020: Học Bác sĩ Y đa khoa tại Trường ĐHYK Vinh
* Từ 11/2020 đến nay: Hợp đồng lao động tại TTYT huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Download ở đây: ds xet tuyen dot 1.pdf
TCHC

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı