cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

"Hành chính đổi mới, kết nối trái tim"

 

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ được thành lập theo Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh  Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Đa khoa và TTYT huyện và Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 3 Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Đến nay, toàn đơn vị có 04 phòng chức năng, 12 khoa chuyên môn, 13 Trạm Y tế xã và 01 Phòng Khám ĐKKV Sông Ray. Về cơ bản, công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy của TTYT huyện bước đầu đi vào hoạt động ổn định, kịp thời và đảm bảo công tác khám, chữa bệnh hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn huyện, công tác y tế dự phòng và y tế xã.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Trung tâm Y tế thành lập mới và Phòng Tổ chức Hành chính cũng được thành lập từ đó.

 

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

1. Trưởng phòng:

Họ và tên: Phan Xuân Hương

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Nội khoa

2. Phó phòng 1:

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Châu

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Luật

3. Phó phòng 2:

Họ và tên: Tạ Văn Tỉnh

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Luật

4. Nhân viên khác: 15

          + Cán sự: 03

+ Bảo vệ: 06

+ Bảo vệ kiêm phụ trách chăm sóc cây cảnh: 01

+ Lái xe: 03

+ Kỹ thuật điện nước: 01

+ Tạp vụ: 01

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Y tế huyện trong công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; công tác cán bộ như điều động, luân chuyển, chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương,…..; Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật,…; Công tác thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; thực hiện các chế độ, chính sách tiền lương, … của Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật và bảo vệ chính trị nội bộ của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ;

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, quản lý phương tiện vận tải; quản lý hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc; … phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong công tác đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân công, phân cấp;

Đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn;

Quản lý cơ sở vật chất, kho, tài sản của Trung tâm;

Công tác an ninh trật tự trong đơn vị; Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

 

tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı