cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

 

"Kiểm soát nhiễm khuẩn, tiêu chuẩn hàng đầu"

 

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tháng 11/2016 – 2017: Thành lập khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hiện nay, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn gồm các các bộ phận:

-         Bộ phận hành chánh

-         Bộ phận giám sát

-         Bộ phận Khử khuẩn-tiệt khuẩn

-         Bộ phận giặt là

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

1.     Trưởng /phó khoa: nêu họ và tên, trình độ chuyên môn, chức vụ

Trưởng khoa:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thoa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng

Phó khoa:

Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng Hồng

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ

2.     Điều dưỡng trưởng:

Họ và tên: Mai Thị Thanh Hảo

Trình độ chuyên môn: Trung học Điều dưỡng

3.     Nhân viên khác:

- 01 Điều dưỡng.

- 01 Hộ lý.

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Tổ chức chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện tốt nhiệm vụ của khoa cũng như quy chế.

- Tham gia xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn

- Tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện kiến thức và kỹ năng kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học sinh, sinh viên y, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, huấn luyện và chỉ đạo tuyến về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan đánh giá hiệu quả thực hiện các kỹ thuật chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tổng kết, báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Phát triển công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế, dịch bệnh; tư vấn sửa chữa, thiết kế, xây dựng mới các công trình y tế trong đơn vị phù hợp với nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Phối hợp tổ chức huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và tuyên truyền thuộc về kiểm soát nhiễm khuẩn đạt hiệu quả

- Đẩy mạnh tinh thần phục vụ, nâng cao được chất lượng, uy tín trong công tác KSNK luôn đổi mới, luôn vươn đến sự hoàn thiện trong bất cứ hoạt động nào nhằm phát triển thương hiệu về “tiêu chuẩn chất lượng”.và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Luôn vươn tới:

  • Tính chuyên nghiệp
  • Thái độ tích cực
  • An toàn, chất lượng

tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı