cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


khoa xét nghiệm - CĐHA

 

"Chính xác - Tận tâm - Nâng tầm chất lượng"

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Khoa cận lâm sàng được hình thành rất sớm từ khi thành lập bệnh viện đến nay lúc đầu có 5 nhân viên phát triển đến hiện nay 17 nhân viên, cận lâm sàng là một trong những khoa quan trọng trong quá trình khá, chẩn đoán, điều trị hiệu quả cho bệnh nhân, cùng với sự phát triển của bệnh viện khoa cận lâm sàng cũng ngày càng phát triển theo đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh cũng như của bệnh viện.

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

1. Trưởng khoa: Nguyễn Cảnh Trung- CKSB CĐHA

2. Điều dưỡng trưởng: Nguyễn Thị Tường Vân- Cử nhân xét nghiệm

3. Nhân viên khác:

- 03 Bác sĩ

- 01 CN xét nghiệm,

- 01 cao đẳng điều dưỡng,

- 03 điều dưỡng trung học,

- 03 y sĩ

- 02 DSTH- KT xét nghiệm,

- 01 ĐDTH- KT xét nghiệm,

- 01 ĐDTH – KT X-quang,

- 01 KTV X-quang,

- 01 KTV xét nghiệm.

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị bằng các thiết bị: X-quang, siêu âm,... theo yêu cầu của bác sĩ lâm sàng;

Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hóa sinh, vi sinh góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị;

Phải đảm bảo an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh;

Quản lý các thiết bị chặt chẽ, theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế, việc sử dụng thiết bị phải đạt hiệu quả kinh tế cao;

thực hiện việc quản lý và sử dụng hóa chất, thuốc thử theo đúng qui chế sử dụng thuốc;

Giữ gìn vệ sinh và vô khuẩn trong khoa, trật tự nơi làm việc.

IV. KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC

1. kết quả khám chữa bệnh: ví dụ như:

Nội dung

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Tổng số siêu âm TQ

23474

20635

20697

Tổng số Siêu âm Tim

1531

1901

3896

Tổng số XQuang

29018

25704

24982

Tổng số Nội soi

1751

1569

2043

Tổng số xét nghiệm

90786

103070

114905

 

2. Thành tích thi đua:

 

Năm

Thành tích đạt được

Hình thức khen thưởng

Năm 2014

Tập thể lao đồng tiên tiến

Giấy khen Sở Y tế

tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı