cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


KHOA KHÁM BỆNH

"Giao tiếp vui vẻ, mạnh khỏe mỗi ngày"

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tháng 3/2007 – 2011: Thành lập khoa Khám bệnh – Cấp cứu

Năm 2012 đến nay: thành lập Khoa Khám bệnh

Hiện nay, khoa Khám bệnh gồm các các bộ phận:

-         Phòng khám nội

-         Phòng khám nhi

-         Phòng khám nội tiết

-         Phòng khám Mắt

-         Phòng khám Tai mũi họng

-         Phòng khám Răng hàm mặt

-         Phòng Khám sức khỏe

-         Phòng khám Da liễu

-         Phòng đo điện tim, điện não

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

1.     Trưởng /phó khoa: nêu họ và tên, trình độ chuyên môn, chức vụ

Trưởng khoa:

Họ và tên: BS Nguyễn Thị Hải Hậu

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa

Phó khoa:

Họ và tên: Lê Văn Vang

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI nội

2.     Điều dưỡng trưởng:

Họ và tên: Đặng Thị Hồng Nhung

Trình độ chuyên môn: Trung học Điều dưỡng

3.     Nhân viên khác:

- 01 bác sĩ RHM,

- 01 cử nhân điều dưỡng,

- 03 cao đẳng điều dưỡng,

- 04 điều dưỡng trung học,

- 02 y sĩ  gồm 01 y sĩ RHM và 01 y sĩ TMH,

- 01 Hộ lý.

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.     Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tiếp nhận tất cả các trường hợp đến khám bệnh và cấp cứu.

2.     Thực hiện khám sàng lọc và tư vấn điều trị; tổ chức khám và điều trị ngoại trú, làm hồ sơ bệnh án nội trú, điều trị nghiện chất; khám sức khỏe, chứng nhận sức khỏe theo quy định. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điều trị ngoại trú theo quy định.

3.     Phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong quản lý, giám sát hỗ trợ cho các trường hợp cần theo dõi điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng tại cộng đồng.

4.     Thực hiện chế độ, thống kê báo cáo theo quy định.

5.     Công tác đoàn thể, học tập và bồi dưỡng, tham dự các hội nghị, tập huấn..

6.     Thực hiện các nhiêm vụ, quyền hạn khác do cấp trên giao

IV. KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC

1. kết quả khám chữa bệnh:

Nội dung

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Tổng số lượt khám

166.500

189.483

256.753

Tổng số lượt điều trị ngoại trú

500

1.250

1.325

Tổng số lượt khám BHYT

101.280

115.313

181.950

TS lượt khám TE < 6 tuổi

8.732

9.884

9.153

 

2. Thành tích thi đua:

 

Năm

Thành tích đạt được

Hình thức khen thưởng

Năm 2014

Tập thể lao động tiên tiến

Giấy khen Sở Y tế

Năm 2015

Tập thể lao động tiên tiến

Giấy khen Sở Y tế

Năm 2016

Tập thể lao động tiên tiến

Giấy khen Sở Y tế

 

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị mới, hiện đại tại phòng khám.

- Tăng cường số lượng phòng khám và cử một số BS đi học thêm để phụ trách một số chuyên khoa như: phòng khám tim mạch, PK nội tiết, PK TMH, PK nội thần kinh, PK phổi…

- Đẩy mạnh tinh thần phục vụ, nâng cao được chất lượng, uy tín trong công tác khám chữa bệnh và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

 

Hướng tới:

  • Luôn làm hài lòng khách hàng bằng chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất.
  • Đẩy mạnh tinh thần phục vụ, chất lượng chăm sóc người bệnh.
  • Là một khoa có chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế tốt và chuyên nghiệp, luôn đổi mới, luôn vươn đến sự hoàn thiện trong bất cứ hoạt động nào nhằm phát triển thương hiệu bền vững.

Luôn vươn tới:

  • Tính chuyên nghiệp
  • Hiệu quả công việc
  • Tính trung thực          
  • Tinh thần đồng đội

tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı