cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


KHOA CẤP CỨU

" Nhanh chóng- Tinh tế- Chuẩn xác"

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tháng 11 năm 2016 khoa Cấp cứu được thành lập.

Không chỉ được biết đến với nhiệm vụ cấp cứu người bệnh ban đầu, với 15 giường bệnh nội trú đa phần là những bệnh nhân có tiên lượng bệnh nặng, tập thể khoa cấp cứu không ngừng cố gắng trong công tác chăm sóc và điều trị, cùng bệnh nhân chiến đấu với bệnh tật giành lại sự sống.

 

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

1. Trưởng khoa:

     Họ và tên: BSCKI: Trịnh Công Đức

     Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I Nội.

2. Điều dưỡng trưởng:

     Họ và tên: Vũ Thị Kim Phượng

     Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng

3. Nhân viên khác:

- 05 cao đẳng điều dưỡng,

- 01 điều dưỡng trung học

- 02 y sĩ

 

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.     Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho tất cả các trường hợp đang được thu dung điều trị tại Trung tâm theo chuyên ngành.

2.     Tổ chức điều trị nội trú cho người bệnh, kết hợp y học hiện đại với y dược cổ truyền trong điều trị, thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn và tiếp nhận người bệnh do các đơn vị y tế chuyển về để tiếp tục theo dõi, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng.

3.     Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

4.     Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, tham dự hội nghị, tập huấn…

5.     Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Gia1m đốc Trung tâm Y tế giao.

 

 

 

 

IV. KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC

1. Thành tích thi đua:

 

Năm

Thành tích đạt được

Hình thức khen thưởng

Năm 2014

Tập thể lao động tiên tiến

Giấykhen Sở Y tế

Năm 2015

 

Tập thể lao động tiên tiến

Giấykhen Sở Y tế

Năm 2016

Tập thể lao động tiên tiến

Giấykhen Sở Y tế

 

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Tăng cường nhân lực và trang thiết bị y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Triển khai thêm khoa chạy thận nhân tạo.

tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı