cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

 

" Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Chất lượng "

 

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Cùng với sự phát triển của Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ, phòng Kế hoạch Nghiệp vụ cũng dần trưởng thành lên so với ban đầu còn sơ khai. Đến nay, phòng Kế hoạch Nghiệp vụ đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Phòng theo Quy chế Bệnh viện. Ngoài ra, còn thành lập Tổ Quản lý Chất lượng đã và đang hoạt động trực thuộc phòng Kế hoạch Nghiệp vụ.

Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ được thành lập từ năm 2007, ban đầu có tên là Phòng kế hoạch Tổng hợp nguồn nhân lực ban đầu là 02 nhân viên (01 BS và 01 ĐDTH). Đến tháng 11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Y tế mới (bao gồm Trung tâm Y tế cũ và Bệnh viện Đa khoa cũ), Phòng Kế hoạch Tổng hợp đổi tên thành Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ với tổng số nhân viên là 06, bố trí đầy đủ vị trí công tác tại phòng. Qua nhiều năm hoạt động, Phòng Kế hoạch đã đạt được nhiều thành tích và được trao giấy khen của bệnh viện, Sở Y tế, UBND tỉnh Đồng Nai.

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

1.     Trưởng phòng:

Họ và tên: BS. CKI. Nguyễn Thị Kim Hà

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I

2.     Nhân viên:

Tổng số viên chức: 10

+ Trình độ sau đại học: 01 NV

+ Trình độ đại học: 08 NV

+ Cao đẳng: 0 NV

+ Trung cấp: 1 NV

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc trung tâm y tế và chịu trách nhiệm về:

1. Đầu mối xây dựng tháng, quý, năm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

2. Phối hợp với khoa Dược – TTB y tế  tổng hợp, dự trù thuốc, vật tư, hóa chất và các trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm; thu thập thông tin và phân tích số liệu liên quan;

3. Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định;

4. Phối hợp với các phoa, phòng xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nghiên cứu khoa học;

5. Đầu mối tổng hợp hoạt động của các chương trình, dự án trong và ngoài nước;

6. Đầu mối tổ chức và phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị thực hiện giám sát, kiểm tra các hoạt động theo quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật;

7. Thực hiện chế độ thống kê, kiểm kê, báo cáo theo quy định;

8. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng, tham dự các hội nghị, tập huấn,…

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

10. Tham gia hệ thống Quản lý chất lượng công tác y tế.

IV. KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC

1. Những thành tích đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu được giao:

Dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của phòng, các khoa/phòng đã lập và thực hiện kế hoạch hoạt động, tiến hành báo cáo theo hàng quý, hàng năm.

- Theo dõi, đánh giá, kiểm tra thường quy và đột xuất các khoa/phòng về công tác chuyên môn, thực hiện Quy chế chuyên môn, kế hoạch của đơn vị, đảm bảo việc ghi chép Hồ sơ bệnh án, biểu mẫu, sổ sách theo đúng quy định.

- Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho hệ điều trị và phối hợp với phòng Điều dưỡng cho hệ điều dưỡng. Nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành cho nhân viên trong đơn vị. Các Bác sĩ cập nhật được các Hướng dẫn/Phác đồ điều trị mới do Bộ Y tế ban hành.

- Là đầu mối xây dựng Phác đồ điều trị, để có sự thống nhất về điều trị trong toàn đơn vị. Tổ chức Bình Bệnh án, toa thuốc hàng tháng, theo dõi, đánh giá được việc thực hiện Quy chế kê đơn, áp dụng Phác đồ điều trị, nhằm khắc phục kịp thời những sai sót trong quá trình khám chữa bệnh.

- Xây dựng và ban hành Quy trình kỹ thuật áp dụng trong toàn đơn vị.

- Tổ chức công tác đi buồng vào sáng thứ Ba hàng tuần tại khoa Nội – nhi nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng điều trị, tránh được các sự cố chuyên môn do tình trạng thiếu Bác sĩ tại đơn vị.

- Hỗ trợ công tác chuyên môn, nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho Phòng khám Đa khoa Khu vực Sông Ray và các Trạm Y tế xã.

- Hồ sơ được bảo quản đúng theo quy định, đảm bảo việc khai thác dễ dàng, dễ kiểm tra.

- Năm 2016, phòng Kế hoạch Nghiệp vụ là đầu mối tổ chức trong công tác cải tiến nâng cao Chất lượng Bệnh viện. Tham gia xây dựng Chất lượng Bệnh viện theo Bộ tiêu chí do bộ Y tế ban hành.

2. Khen thưởng:

 

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;

cơ quan ban hành quyết định

2014

Giấy khen của Sở Y tế

Quyết định số 142/QĐ-SYT ngày 20/01/2015 của Sở Y tế Đồng Nai

2015

Giấy khen của Sở Y tế

Quyết định số 2811/QĐ-SYT ngày 23/12/2015 của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai

2016

Giấy khen của Sở Y tế

Quyết định số 73/QĐ-SYT ngày 09/01/2017 của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai

 

tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı