cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


Hiển thị tin chuyên mục

Thông báo thanh lý công cụ dụng cụ thuộc quản lý của TTYT Cẩm Mỹ năm 2023

Tuyển dụng viên chức Y tế đợt 2/2023Căn cứ Kế hoạch số 874/KH-TTYT ngày 24/7/2023 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ về việc tuyển dụng viên chức đợt 2/223; Căn cứ Công văn số 3865/SYT-VP ngày 31/7/2023 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 2/2023; Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo Tuyển dụng viên chức y tế đợt 2/2023, cụ thể như sau:

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt 1 năm 2023, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-SYT ngày 19/8/2022 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-SYT ngày 12/4/2022 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ; Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2022, cụ thể như sau:

Bệnh viện Cẩm Mỹ xin thông báo tuyển dụng các vị trí sau đây:

Bệnh viện Cẩm Mỹ xin thông báo đên quý bà con lịch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, như sau:

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, Bệnh viện Cẩm Mỹ thông báo xét tuyển như sau:

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, Bệnh viện Cẩm Mỹ thông báo xét tuyển như sau:

01 Kỹ thuật viên cao đẳng/ trung cấp điện hoặc kỹ thuật điện bậc nghề 3/7 (có kinh nghiệm về điện).
tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı