cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


Hiển thị tin chuyên mục

Tuyển dụng viên chức Y tế đợt 2/2023
[ Cập nhật vào ngày (02/08/2023) ]
Tuyển dụng viên chức Y tế đợt 2/2023
Tuyển dụng viên chức Y tế đợt 2/2023

Căn cứ Kế hoạch số 874/KH-TTYT ngày 24/7/2023 của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ về việc tuyển dụng viên chức đợt 2/223; Căn cứ Công văn số 3865/SYT-VP ngày 31/7/2023 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 2/2023; Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo Tuyển dụng viên chức y tế đợt 2/2023, cụ thể như sau: