cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


TIN TỨC bệnh viện

Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiều pháp luật năm 2022”
[ Cập nhật vào ngày (25/07/2022) ]

Căn cứ Công văn số 5015/SYT-VP ngày 21/7/2022 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”;


Trung tâm Y tế Cẩm Mỹ đề nghị các khoa/phòng trực thuộc, Trạm Y tế các xã, Phòng khám ĐKKV Sông Ray triển khai phát động đến cán bộ viên chức, người lao động tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”, đảm bảo trên 60% cán bộ viên chức, người lao động tham gia cuộc thi. Các cá nhân đăng ký dự thi theo cơ quan chủ quản là Sở Y tế.
Cuộc thi diễn ra đến hết ngày 02/10/2022 với 03 đợt thi, thời gian thi và nội dung thi tương ứng của mỗi đợt được Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo cụ thể trên Website của Cuộc thi.
Địa chỉ Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn
Hoặc liên kết Website của Trung tâm Y tế Cẩm Mỹ: http://ttytcammy.vn

Đề nghị các khoa/phòng, Trạm Y tế các xã, Phòng khám ĐKKV Sông Ray triển khai thực hiện./.
TCHH

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı