cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


Hiển thị tin chuyên mục

Thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (17/05/2022) ]

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-SYT ngày 12/4/2022 của Sở Y tế Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ; Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2022, cụ thể như sau:


I. Nhu cầu tuyển dụng: 29 vị trí việc làm

1 Thực hiện công tác khám, chữa bệnh đa khoa tại khối Điều trị - TTYT huyện III V.08.01.03 Bác sĩ Y đa khoa SL 05
2 Thực hiện công việc điều dưỡng tại khối Điều trị – TTYT huyện IV V.08.05.13 Điều dưỡng cao đẳng SL 10
3 Thực hiện công việc tại khối Điều trị TTYT huyện IV V.08.06.16 Hộ sinh
cao đẳng SL 02
4 Thực hiện công việc chụp Xquang tại khối Điều trị - TTYT huyện IV V.08.07.19 Kỹ thuật Y (Xquang) SL 01
5 Thực hiện công việc xét nghiệm tại Khoa XN & CĐHA – TTYT huyện IV V.08.07.19 Kỹ thuật Y (Xét nghiệm) SL 01
6 Thực hiện công việc phục hồi chức năng – vật lý trị liệu tại Khoa XN & CĐHA – TTYT huyện IV V.08.07.19 Kỹ thuật Y (Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệu) SL 01
7 Thực hiện công việc y học cổ truyền tại các Trạm Y tế xã IV V.08.03.07 Y sĩ Y học
cổ truyền SL 06
8 Thực hiện công việc dân số viên tại Phòng dân số IV V.08.10.29 Dân số viên (Điều dưỡng/ Hộ sinh cao đẳng hoặc Y sĩ đa khoa) SL 02
9 Thực hiện công việc dân số viên tại Trạm Y tế xã IV V.08.10.29 Dân số viên (Điều dưỡng/ Hộ sinh cao đẳng hoặc Y sĩ đa khoa) SL 01
Tổng cộng: 29

II. Hình thức tuyển dụng: Theo hình thức xét tuyển.

III. Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ:
1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ trong ngày, giờ hành chính từ ngày 12/5/2022 đến hết ngày 11/6/2022.
2. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ.
3. Điện thoại liên hệ: 02513.878821 (Bà Nguyễn Thị Kim Châu – Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính) trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.TCHC

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

SƠ đồ đường đi


Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı