cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


TIN TỨC XÃ HỘI

TRUNG TÂM Y TẾ CẨM MỸ TRIỂN KHAI HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2019
[ Cập nhật vào ngày (23/08/2019) ]

Thực hiện Công văn số 3800/SYT-VP ngày 16/8/2019 của Sở Y tế Đồng Nai về việc “hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019”. Trung tâm Y tế Cẩm Mỹ triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 với các nội dung:


1. Thực hiện với khẩu hiệu: “Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.

2. Phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, đặc biệt là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến đời sống, kinh tế - xã hội, anh ninh – trật tự và các vấn đề dư luận quan tâm; tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật đến toàn thể cán bộ, nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế Cẩm Mỹ thông qua các buổi giao ban của đơn vị nhằm giáo dục, nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế Cẩm Mỹ và treo pano, áp phích.

van ban.signed.pdfCN LEN

  In bài viếtTin Nhanh

tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı