cơ cấu tổ chức

liên kết

Tiện ích


TIN TỨC bệnh viện

Kế hoạch tiếp Nhận và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ Y khoa năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (02/02/2021) ]

TTYT Cẩm Mỹ kính gởi đến các Y Bác sĩ mới tốt nghiệp ra trường "Kế hoạch tiếp Nhận và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ Y khoa năm 2021" tham khảo.

Phòng TC-NV

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı